Skip to content
Rehab

Rehab


Kroppen strävar efter en god total rörlighet och balans mellan muskler och leder. Besvär uppkommer av och leder många gånger till felaktiga rörelsemönster, muskulär obalans och försvagad muskulatur. För att förebygga framtida besvär krävs ofta träning i någon form. Träning fyller även en viktig funktion i dagens stillasittande och jäktade tillvaro. Utifrån dina besvär och förutsättningar skapas individuellt anpassade rehablösningar.

RYGG & REHAB instruerar styrke- och rörlighetsträning, bålstabilisering, andningsträning mm och ger tips på andra aktiviteter som passar just dig och dina besvär. Jag sporrar och stöttar dig på vägen men behöver din hjälp. En stark egen motivation är viktig för ett bra resultat.