Skip to content

Behandling


När samspelet mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar optimalt uppstår smärta. Smärta är en viktig varningssignal som vi bör lyssna på, kroppen signalerar när den inte mår bra. Ju tidigare du söker för ditt besvär, desto större möjlighet till snabb besvärsfrihet. Kroppen har en fantastisk förmåga till självläkning vid rätt förutsättningar.

En behandling inleds med en grundlig undersökning för att ställa diagnos. Utifrån denna diagnos bedöms vilken behandlingsform du behöver. Behandlingen syftar primärt till att minska smärtan och återställa kroppens naturliga förmåga till rörlighet. Balansen återställs vilket skapar nya förutsättningar för din kropp.

Oftast kombineras olika behandlingstekniker. Manipulation och mobilisering återställer ledens normala rörelseförmåga. Muskulaturen behandlas med massage och stretching. Akupunktur och elektroterapi ger smärtlindring och muskelavslappning.

Stor vikt läggs vid att hitta orsaken till besvären och därför inte enbart fokus på den aktuella smärtan. För att förbygga framtida besvär följs behandlingen upp med individuella träningsprogram och ergonomiska råd. Ibland är ytterligare utredning nödvändig, du kommer då att rekommenderas vidare till lämplig specialist.